top of page

Dagrofa har sagt ja til at drive dagligvarebutik i Nim, såfremt der fra lokal side kan stilles tidssvarende bygningsfaciliteter til rådighed for dette. Derfor etablereres nu et lokalt ejendomsselskab ”Nim Butikstorv Aps”, der vil blive stiftet med det formål at købe grunden på hjørnet af Præstevænget/Horsensvej, opføre en bygning egnet til dagligvarebutik og leje den ud til Dagrofa på en længerevarende lejekontrakt.

Dagrofa har udarbejdet en markedsanalyse for at analysere potentialet for en Min Købmand i Nim. Markedsanalysen kan læses her.

Butikken vil blive på omkring 600 kvadratmeter, se skitseforslag nedenfor, grunden på omkring 6.500 kvadratmeter, og det er ideen at Dagrofa stiller inventar til rådighed for forretningen. Alt sammen efter nærmere rådgivning fra Dagrofa, der også stiller deres ekspertise på området til rådighed.

 

Alle beboere i Nim og omegn inviteres til at blive medejere af Nim Butikstorv ApS, hvilket man bliver ved at købe anparter i ejendomsselskabet. I første omgang vil Nim Fællesråd undersøge interessen for at købe anparter ved at bede om forhåndstilkendegivelse. Selve investeringen følger først når det er klart om der kan samles tilstrækkelig opbakning.

Budgettet for byggeriet er 5.500.000 Kr., og der er opnået investeringstilkendegivelser for ca. 2.700.000 Kr., samtidig med vi låner 2.200.000 Kr. på et fastforrentet realkreditlån samt 600.000 Kr. på et banklån.

Læs mere om anparter her

bottom of page