top of page

Nu er de fleste brikker faldet på plads, og vi skal have etableret anpartsselskabet Nim Butikstorv ApS for at kunne optage lån til at købe grunden og bygge en dagligvarebutik, men for at kunne etablere et anpartsselskab skal anpartskapitalen være til stede.

 

Derfor vil alle, der tidligere har tilkendegivet deres interesse i at investere i Nim Butikstorv ApS, nu blive bedt om at indbetale deres tilkendegivne investering på en lukket bankkonto – en deponeringskonto – som først vil blive frigivet efter der er afholdt stiftende generalforsamling i Nim Butikstorv ApS. Pengene bliver altså stående på bankkontoen indtil alle brikker er helt faldet på plads, og byggeriet af dagligvarebutikken klar til at blive sat i gang.

 

Som det blev oplyst på møde i Nim Forsamlingshus mandag 13. november 2017 har finansieringen af Nim Butikstorv ApS været lidt af en udfordring. Vi har fået investeringstilkendegivelser for ca. 2.700.000 Kr. og låner 2.200.000 Kr. på et fastforrentet realkreditlån, samt 600.000 Kr. på et banklån, der samtidig kan virke som kassekredit. Dette balancerer med budgettet for byggeriet (inklusivt køb af grund, parkeringsplads, mm.), som er på 5.500.000 Kr.

 

Men det er samtidig klart, der ikke skal være ret mange som har mistet interessen for investeringen, før regnskabet ikke går op! 

 

Langt de fleste oplyste en e-mailadresse samtidig med de tilkendegav et investeringsbeløb. De vil blive kontaktet direkte via e-mail, og vil modtage en tegningsblanket samt forslag til vedtægter for Nim Butikstorv ApS. De, der ikke oplyste en e-mailadresse, vil få personligt besøg i løbet af julemåneden og få udleveret tegningsblanket samt forslag til vedtægter personligt. Vi skal nok få fat i alle, men har sat os selv en deadline til:

 

Onsdag den 20. december

 

Til at få indsamlet minimum 2.700.000 Kr. i anpartskapital. Hvis vi er langt fra målet vil opførelsen af Nim Butikstorv ApS ikke blive gennemført, og de indbetalte midler betalt ubeskåret tilbage til indskyderne.

Tegningsblanket til anparter kan findes her

bottom of page